preskoči na sadržaj
Informacije o upisu u XI.

Na mrežnim stranicama MZOŠ 22. siječnja 2013. objavljena je Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2013./2014.pdf

Prema Odluci, minimalni broj bodova potrebnih za prijavu za upis u gimnazije iznosi 56 bodova.

Za upis u I. razred redovitoga srednjeg obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju:

Zajednički element:
- prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja;
- za upis u gimnazijske programe vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik, povijest, zemljopis i biologija. Na takav je način moguće steći najviše 80 bodova

Poseban element:
- sposobnosti i darovitosti (rezultati natjecanja u znanju, natjecanja školskih sportskih društava i kategorizacija Hrvatskoga olimpijskog odbora/Hrvatskoga paraolimpijskog odbora/Hrvatskoga športskog saveza gluhih)

Dodatni element:

- uspjeh kandidata u otežanim uvjetima obrazovanja (upis kandidata na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, kandidati s teškoćama u razvoju, sa zdravstvenim teškoćama, kandidati koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima te upis kandidata na osnovi Nacionalnoga programa za Rome)

Rokovi prijava za upis, razredbeni postupak i upis određuju se u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. koju donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (uspjeh u prethodnom obrazovanju, sposobnostima i darovitosti, uspjeh na natjecanjima i u otežanim uvjetima obrazovanja).

Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.

Korisni linkovi
Obrazovanje

Ostalo

preskoči na navigaciju