preskoči na sadržaj
Natječaji i ponude

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

XI. gimnazija, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

Nastavnik (m/ž) hrvatskog jezika i povijesti, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 23 sata tjedno (8 sati nastave hrvatskog jezika i 4 sata nastave povijesti)

Uvjeti sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

Prijave s potrebnom dokumentacijom:

- molbu,

- životopis,

- presliku diplome ,

- dokaz o državljanstvu,

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak - ne starije od mjesec dana.

dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

XI. gimnazija, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb s napomenom „natječaj za nastavnika hrvatskog jezika i povijesti“.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Popis potrebnih dokaza moguće je vidjeti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Kandidati koji temeljem ostalih propisa ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.

Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Svi kandidati biti će obaviješteni putem elektroničke pošte o rezultatu natječaja.

Objavljeno:12.09.2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 9. 2018. 10:21

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA-školska ekskurzija u Italiju za 3.a

Poziva se agencija BTRAVEL d.o.o. u 18,00 sati na predstavljanje svoje ponude za putovanje u Italiju na roditeljskom sastanku 3.a razrednog odjela u ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine prostorijama Škole.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 5. 2018. 10:53

ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU U ITALIJU ZA 3.A Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je zapisnik Povjerenstva za maturalno putovanje za 3.a razredni odjel.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 5. 2018. 10:50

ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU U ITALIJU ZA 3.A Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je zapisnik Povjerenstva za maturalno putovanje za 3.a razredni odjel.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 4. 2018. 13:19
 


Korisni linkovi
Obrazovanje

Ostalo

preskoči na navigaciju