preskoči na sadržaj
Natječaji i ponude

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA-školska ekskurzija u Italiju za 3.a

Poziva se agencija BTRAVEL d.o.o. u 18,00 sati na predstavljanje svoje ponude za putovanje u Italiju na roditeljskom sastanku 3.a razrednog odjela u ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine prostorijama Škole.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 5. 2018. 10:53

ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU U ITALIJU ZA 3.A Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je zapisnik Povjerenstva za maturalno putovanje za 3.a razredni odjel.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 5. 2018. 10:50

ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU U ITALIJU ZA 3.A Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je zapisnik Povjerenstva za maturalno putovanje za 3.a razredni odjel.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 4. 2018. 13:19

Javni poziv za maturalno putovanje Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.a razredog odjela na sastanku Povjerenstva održanom 19. 04. 2018. godine, XI. gimnazija objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Italiju.
Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 2./2018

Rok za dostavu ponuda: 04. 05. 2018.godine. Javno otvaranje ponuda: 10. 05. 2018. u 9,00 sati u prostorijama škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 20. 4. 2018. 13:57

NATJEČAJ

XI. gimnazija

Zagreb, Savska cesta 77

KLASA: UP/I -602-03/18-06

URBROJ: 251-293/18-155

Zagreb, 10.04. 2018.

Temeljem članka  127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 60. Statuta XI. gimnazije,  Školski odbor XI. gimnazije, Zagreb, Savska cesta 77  raspisuje

N A  T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Škole (m/ž) 

Za ravnatelja školske ustanove potrebno je ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
  • sveučilišni diplomski studij ili
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  • specijalistički diplomski stručni studij
 1. Nepostojanje zapreka  propisanih člankom 106. ZOOOSŠ
 2. Najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

Kandidati uz pisanu prijavu na natječaj obvezni su priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (domovnicu)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
 • dokaz o stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima-potvrda poslodavca)
 • dokaz o pedagoškim kompetencijama, ako je kandidat po zakonu bio u obvezi steći navedene kompetencije
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o  nekažnjavanju odnosno nepostojanju zapreka propisanih člankom 106. ZOOOSŠ

Ravnatelj se imenuje na pet godina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja.

Prijave s potrebitom dokumentacijom uz naznaku „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) – ne otvarati“ dostaviti na adresu XI. gimnazija, Zagreb, Savska cesta 77.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 4. 2018. 11:19

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA-školska ekskurzija u Nizozemsku za 3.b

Pozivaju se agencije Media Turist d.o.o. i Speranza na predstavljanje svojih ponuda, za  putovanje 3b u Nizozemsku, na roditeljskom sastanku u četvrtak, 15. veljače 2018. godine u 18,00 sati u prostorijama Škole. Izlaganje ponude ne smije trajati dulje od 15 minuta.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 14. 2. 2018. 13:37

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA-školska ekskurzija u Nizozemsku za 3.b Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.b razredog odjela na sastanku Povjerenstva održanom 30. 01. 2018. godine, XI. gimnazija objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Nizozemsku.
Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 1./2018

Rok za dostavu ponuda: 08.02. 2018. do 12 sati. Javno otvaranje ponuda: 14. 02. 2018. u 13 sati u prostorijama Škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 31. 1. 2018. 09:39

ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU U NIZOZEMSKU ZA 3.B Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je Zapisnik povjerenstva za školsku ekskurziju 3.b razreda u Nizozemsku.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 31. 1. 2018. 09:20

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju od 08.12. 2017. godine izabrana je kandidatkinja Sara Bogadi za obavljanje poslova nastavnika engleskog jezika.

Po natječaju od 08.12. 2017. godine izabran je kandidat Marko Ivanek za obavljanje poslova voditelja računovodstva.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 1. 2018. 09:42

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA-školska ekskurzija u Grčku za 3.c i 3.d

Za organizaciju školske ekskurzije u Grčku za 3.c i 3.d razred  izabrana je agencija Spektar.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 13. 12. 2017. 10:03

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA-putovanje u Prag 3.a i 4.b razreda

Za organizaciju višednevne terenske nastave, za 3.a i 4.b razred u Prag, izabrana je agencija Spektar.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 12. 2017. 19:13

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu

 1. Voditelj računovodstva (m/ž)
 • 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno

          - VSS/ magistar ekonomije ili VŠS /stručni prvostupnik ekonomije

 Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o radu

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku diplome, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i dokaz o radnom stažu iz HZMO-a.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, uvjerenje o nekažnjavanju, preslik diplome, domovnice, dokaz no radnom stažu iz HZMO-a.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

 1. Nastavnik engleskog jezika (m/ž)
 • 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno

Uvjeti:

-   VSS/mag. edukacije engleskog jezika

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o radu

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku diplome, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i dokaz o radnom stažu iz HZMO-a.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

Datum objave: 08.12. 2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 8. 12. 2017. 10:53

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA-putovanje u Prag 3.a i 4.b razreda

Pozivaju se agencije Presečki grupa d.o.o., Spektar i Speranza na predstavljanje svojih ponuda, za  putovanje 3a. i 4.b u Prag, na roditeljskom sastanku u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine u 18,00 sati u prostorijama Škole. Izlaganje ponude ne smije trajati dulje od 15 minuta.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 12. 2017. 14:43

ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU 3.C I 3.D RAZREDA U GRČKU Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je Zapisnik povjerenstva za školsku ekskurziju 3.c i 3.d razreda u Grčku.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 30. 11. 2017. 10:28

Javni poziv za maturalno putovanje Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.c i 3.d razredog odjela na sastanku Povjerenstva održanom 28. 11. 2017. godine, XI. gimnazija objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Grčku.
Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 3./2017

Rok za dostavu ponuda: 07. 12. 2017. do 12 sati. Javno otvaranje ponuda: 12. 12. 2017. u 17 sati u prostorijama škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 29. 11. 2017. 11:24

ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA VIŠEDNEVNU TERENSKU NASTAVU ZA 3.A I 4.B U PRAG Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je zapisnik Povjerenstva za višednevnu terensku nastavu 3.a i 4.b razrednog odjela u Prag.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 28. 11. 2017. 13:32

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju od 27.10. 2017. godine izabran je kandidat Srećko Lukić za obavljanje poslova profesora povijesti i geografije.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 21. 11. 2017. 14:13

JAVNI POZIV ZA VIŠEDNEVNU TERENSKU NASTAVU ZA 3.A I 4.B U PRAG Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.a i 4.b razredog odjela na sastanku Povjerenstva održanom 21. 11. 2017. godine, XI. gimnazija objavljuje javni poziv za višednevnu terensku nastavu u Prag.
Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 2./2017

Rok za dostavu ponuda: 29. 11. 2017. do 12 sati. Javno otvaranje ponuda: 04. 12. 2017. u 12,30 sati u prostorijama škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 21. 11. 2017. 11:17

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

XI. gimnazija

Zagreb, Savska cesta 77

raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu

 

Nastavnik povijesti i geografije (m/ž)

 • 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (21 sat nastave), neodređeno
 • VSS ili magistar/ica edukacije povijesti i geografije

     

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o radu

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku diplome, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i dokaz o radnom stažu iz HZMO-a.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

Datum objave: 27.10. 2017.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 27. 10. 2017. 12:00

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju od 19.09. 2017. godine izabrana je kandidatkinja Sandra Gabrić Primorac za obavljanje poslova profesora hrvatskog jezika.

Po natječaju od 20.09. 2017. godine izabrana je kandidatkinja Gabrijela Budimir Šoško za obavljanje poslova profesora informatike.

Po natječaju od 20.09. 2017. godine izabran je kandidat Marijan Polić za obavljanje poslova domara.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 3. 10. 2017. 12:04

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

XI. gimnazija

Zagreb, Savska cesta 77

raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu

 1. Nastavnik informatike (m/ž)
 • 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, određeno

          - VSS ili magistar/ica edukacije informatike

 

 1. Domar (m/ž)
 • 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme , određeno

          - SSS/VKV tehničke struke

 

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o radu

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, original uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), preslike diplome/svjedodžbe, domovnice, rodnog lista, dokaz o radnom stažu iz HZMO-a.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Datum objave: 20.09. 2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 20. 9. 2017. 08:55

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

XI. gimnazija

Zagreb, Savska cesta 77

raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu

Nastavnik hrvatskog jezika (m/ž)

 • 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno), neodređeno

          - VSS ili magistar/ica edukacije hrvatskog  jezika i književnosti

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o radu

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, original uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), preslike diplome/svjedodžbe, domovnice, rodnog lista, dokaz o radnom stažu iz HZMO-a.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Datum objave: 19.09. 2017. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 19. 9. 2017. 09:05

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA

Pozivaju se agencije Samoborček u 17,30 sati, Spektar u 18,00 sati i Speranza u 18,30 sati na predstavljanje svoje ponude za putovanje u Italiju na roditeljskom sastanku u srijedu, 01. ožujka 2017. godine prostorijama Škole.

Izlaganje ponude ne smije trajati dulje od 30 minuta.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 27. 2. 2017. 12:01

Javni poziv za maturalno putovanje Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.a, 3.b , 3.c i 3.d razreda na sastanku Povjerenstva održanom 02. 02. 2017. godine, XI. gimnazija objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Italiju.
Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 1./2017

Rok za dostavu ponuda: 15. 02. 2017. do 12 sati. Javno otvaranje ponuda: 24. 02. 2017. u 17 sati u prostorijama škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 3. 2. 2017. 14:19

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju od 21.11. 2016. godine izabrana je kandidatkinja Marina Breški za obavljanje poslova profesora latinskog jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 12. 2016. 13:16

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju od 03.11. 2016. godine izabrana je kandidatkinja Maja Blažun za obavljanje poslova profesora engleskog jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 21. 11. 2016. 15:04

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

XI. gimnazija

Zagreb, Savska cesta 77

raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu

Profesor/ica latinskog jezika

1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno, neodređeno

Uvjeti:

-   VSS/mag. edukacije latinskog jezika

Uz  prijavu potrebno je priložiti: 

- životopis

- preslik diplome

- preslik domovnice

- preslik rodnog lista

- original uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Radni odnos se zasniva uz probni rok od tri mjeseca.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Prijave dostavljene izvan roka i bez navedene popratne dokumentacije neće se razmatrati.

Datum objave: 21.11. 2016. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 21. 11. 2016. 13:53

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

XI. gimnazija

Zagreb, Savska cesta 77

raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu

Profesor/ica engleskog jezika

1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno

Uvjeti:

-   VSS/mag. edukacije engleskog jezika

Uz  prijavu potrebno je priložiti: 

- životopis

- preslik diplome

- preslik domovnice

- preslik rodnog lista

- original uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Radni odnos se zasniva uz probni rok od tri mjeseca.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Prijave dostavljene izvan roka i bez navedene popratne dokumentacije neće se razmatrati.

Datum objave: 03.11. 2016. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 3. 11. 2016. 11:20

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju od 12.10.2016. godine izabrana je kandidatkinja Ivančica Diskordia za obavljanje poslova profesora engleskog i njemačkog jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 27. 10. 2016. 13:27

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

XI. gimnazija

Zagreb, Savska cesta 77

raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu

 

Profesor/ica engleskog i njemačkog jezika

1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno

Uvjeti:

-   VSS/mag. edukacije engleskog i njemačkog jezika

 

Uz  prijavu potrebno je priložiti: 

- životopis

- preslik diplome

- preslik domovnice

- preslik rodnog lista

- original uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Radni odnos se zasniva uz probni rok od tri mjeseca.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Prijave dostavljene izvan roka i bez navedene popratne dokumentacije neće se razmatrati.

Datum objave: 12.10. 2016. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 10. 2016. 12:11

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

XI. gimnazija

Zagreb, Savska cesta 77

raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu

Profesor/ica informatike

1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno

          - VSS ili magistar struke

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o radu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, uvjerenje o nekažnjavanju, preslik diplome, domovnice, rodnog lista, dokaz no radnom stažu iz HZMO-a.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Datum objave: 29.09. 2016.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 29. 9. 2016. 09:23

OBAVIJEST

Poziva se agencija Presečki grupa d.d.o.o. na predstavljanje svoje ponude za putovanje u Češku/Poljsku na roditeljskom sastanku u srijedu, 20. travnja 2016. godine u 18,30 te agencija Spektar u 19,00 sati za putovanje Španjolsku u prostorijama Škole. Izlaganje ponude ne smije trajati dulje od 15 minuta.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 20. 4. 2016. 10:05

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Kandidatkinja Marija Tolić, profesor njemačkog i talijanskog jezika, izabrana je za obavljanje poslova profesora njemačkog jezika po natječaju od 07.04.2016. godine.

Kandidatkinja Petra Šćukanec, profesor engleskog jezika i filozofije, izabrana je za obavljanje poslova profesora engleskog jezika po natječaju od 07.04.2016. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 18. 4. 2016. 14:18

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

XI. gimnazija

Zagreb, Savska cesta 77

raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu

1. Profesor/ica engleskog jezika

1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 9 sati nastave tjedno, određeno

Uvjeti:

-   VSS/mag. edukacije engleskog jezika

2. Profesor/ica njemačkog jezika

1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno, određeno

Uvjeti:

-   VSS/mag. edukacije njemačkog jezika

 

Uz  prijavu potrebno je priložiti: 

- životopis

- preslik diplome

- preslik domovnice

- preslik rodnog lista

- original uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Radni odnos se zasniva uz probni rok od trideset dana.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Prijave dostavljene izvan roka i bez navedene popratne dokumentacije neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 7. 4. 2016. 09:25

Javni poziv za maturalno putovanje u Poljsku/Češku i Španjolsku/Italiju Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.a i 3.b razreda na sastanku Povjerenstva održanom 05.04. 2016., XI. gimnazija objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Poljsku/Češku i Španjolsku/Italiju.
Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 6./2016 i 7./2016.

Rok za dostavu ponuda: 18 04. 2016. do 12 sati. Javno otvaranje ponuda: 19. 04. 2016. u 17 sati za ponudu 6./2016 i u 18 sati za ponudu 7./2016 u prostorijama škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 6. 4. 2016. 18:39

OBAVIJEST

Poziva se agencija Presečki grupa d.d.o.o. na predstavljanje svoje ponude za izlet u Dubrovnik na roditeljskom sastanku u ponedjeljak, 04. travnja 2016. godine u 18,00 sati u prostorijama Škole. Izlaganje ponude ne smije trajati dulje od 15 minuta.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 4. 2016. 09:52

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA ZA IZLET U DUBROVNIK Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je zapisnik Povjerenstva za izlet u Dubrovnik.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 3. 2016. 18:57

IZLET U DUBROVNIK Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu prvih i drugih razreda na sastanku Povjerenstva održanom 17. 03. 2016. u 17,00 sati, XI. gimnazija objavljuje javni poziv za trodnevni izlet  u Dubrovnik.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 5/2016 . Rok za dostavu ponuda: 30. 03. 2016. godine do 12 sati. Javno otvaranje ponuda: 31. 03. 2016. u 18 sati u prostorijama škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 3. 2016. 17:48

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA

Za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, za 3.a i 3.b razred, u Portugal izabrana je agencija Speranza.

Za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, za 3.c i 3.d razred, u Prag izabrana je agencija Spektar.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 12. 2015. 09:08

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA ZA MATURALNO PUTOVANJE Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je zapisnik sa sastanka Povjerenstva.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 12. 2015. 20:48

OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA

Pozivaju se agencije Samoborček, Spektar i Speranza na predstavljanje svojih ponuda za  maturalno putovanje 3a. i 3.b (Portugal) te 3.c i 3.d (Češka) na roditeljskom sastanku u utorak, 15. prosinca 2015. godine u 18,00 sati u prostorijama Škole. Izlaganje ponude ne smije trajati dulje od 15 minuta.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 12. 2015. 09:34

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Kandidat Gaj Tomaš, profesor engleskog i njemačkog jezika, izabran je za obavljanje poslova profesora engleskog i njemačkog jezika po natječaju od 27.11.2015. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 8. 12. 2015. 09:40

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

Profesor/ica engleskog i njemačkog jezika

1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno

Uvjeti:

-   VSS/mag. edukacije engleskog i njemačkog jezika

Uz  prijavu potrebno je priložiti: 

- životopis

- preslik diplome

- preslik domovnice

- preslik rodnog lista

- original uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Radni odnos se zasniva uz probni rok od tri mjeseca.

Rok: Prijave se uz navedenu dokumentaciju dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Prijave dostavljene izvan roka i bez navedene popratne dokumentacije neće se razmatrati.

Datum objave: 27.11. 2015.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 27. 11. 2015. 09:16

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA ZA MATURALNO PUTOVANJE Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je zapisnik sa sastanka Povjerenstva.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 24. 11. 2015. 20:45

Javni poziv za maturalno putovanje 2015./2016. Vijest ima dokument u privitku


Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu trećih razreda na sastanku Povjerenstva održanom 23. 11. 2015. u 19,00 sati, XI. gimnazija objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Portugal i Češku.
Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 3/15 i 4/15 . Rok za dostavu ponuda: 02.12. 2015. do 12 sati. Javno otvaranje ponuda: 08.12. 2015. u 19 sati u prostorijama škole.
 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 24. 11. 2015. 11:47

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

 1. Kandidat Damir Belina, hrvatski branitelj,  izabran je za obavljanje poslova domara po natječaju od 01.09.2015. godine.
 2. Kandidatkinja Rajna Šutalo  izabrana je za obavljanje poslova spremačice po natječaju od 01.09.2015. godine.

Datum objave: 14.09. 2015.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Sečić-Kopinč  datum: 14. 9. 2015. 12:42

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU -Domar i spremačica Vijest ima dokument u privitku

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

puno radno vrijeme, određeno

 

1. Domar

2. Spremačica

možete pogledati u prilogu.

Datum objave: 01. 09. 2015.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 9. 2015. 09:34

OBAVIJEST

Kandidatkinja Josipa Semren izabrana je za obavljanje poslova voditelja računovodstva po natječaju od 25.03.2015. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 4. 2015. 13:36

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

Voditelj/ica računovodstva

 • 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno

možete pogledati u prilogu.

Datum objave: 25. 03. 2015.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 25. 3. 2015. 13:08

ODLUKA POVJERENSTVA ZA MATURALNO PUTOVANJE

   Temeljem članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti, (NN 67/14), Povjerenstvo za provođenje izvanučioničke nastave, dana 05.03. 2015. godine donijelo je Odluku o odabiru turističke  agencije za provođenje izvanučioničke nastave i organiziranje višednevne maturalne ekskurzije.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 6. 3. 2015. 09:15

Javni poziv za maturalno putovanje Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu trećih razreda na sastanku Povjerenstva održanom 19. veljače 2015. u 19,00 sati, XI. gimnazija objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Rim-Barcelonu.  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 20. 2. 2015. 21:25
 


Korisni linkovi
Obrazovanje

Ostalo

preskoči na navigaciju